Google Website Translator Gadget

Sep 19, 2011

Dutch: Miljoenennota; Overheidsuitgaven in 2012 vergeleken met 2011

De volgende twee grafieken vergelijken de verwachte overheidsuitgaven van 2012 (grafiek 1) met de verwachte overheidsuitgaven in 2012 (grafiek 2).


Ten opzichte van 2011 zullen de verwachte overheidsuitgaven met 1,06 procent toenemen van 254,7 miljard toenemen tot 257,4 miljard in 2012. De vier grootste uitgavenposten zullen naar verwachting drie van de vier posten toenemen: Zorg van 68,6 naar 74,5 miljard, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt van 62 naar 69,9 miljard en het Gemeente en Provinciefonds van 20,7 naar 21,2. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal afnemen van 33,6 naar 31 miljard.


Het EMU-saldo zal volgend jaar naar verwachting -2,9 procent bedragen, net onder het maximum van -3 procent.


Verwachte overheidsuitgaven in 2012.


Verwachte overheidsuitgaven voor 2011.

No comments:

Post a Comment