Google Website Translator Gadget

Sep 19, 2011

Dutch: Miljoenennota; Overheidsinkomsten in 2012 vergeleken met 2011

De volgende twee grafieken vergelijken de verwachte overheidsinkomsten van 2012 (grafiek 1) met de verwachte overheidsinkomsten in 2011 (grafiek 2).

De inkomsten zullen naar verwachting in 2012 met 3,8 procent toenemen van 235 miljard naar 244 miljard euro.

De grootste inkomsten voor de overheid zijn Loon- en inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Premies Werknemersverzekeringen en Premies Volksverzekeringen. Drie van de vier van deze posten zullen waarschijnlijk toenemen, namelijk Loon- en inkomstenbelasting van 44,7 naar 49,1 miljard, Omzetbelasting van 41,2 naar 42,3 miljard en de Premies Werknemersverzekeringen van 50 naar 52,3 miljard. De Premies Volksverzekeringen zullen waarschijnlijk afnemen van 40,1 tot 39,4.


Verwachte overheidsinkomsten in 2012.


.
Verwachte overheidsinkomsten in 2011.

No comments:

Post a Comment